صفحه اصلی
رزومه کامل
آموزشهای رادیویی
کتاب ها
مقالات در مجلات
آهنگها و موسیقی
مصاحبه های روزنامه ها و خبرگزاریها
تماس با مهندس علی زارعی

 برخی از برنامه های تلویزیونی مهندس علی زارعی شبکه های مختلف

 مهندس علی زارعی به عنوان کارشناس خلاقیت در مسابقه فاز(فرزند ایران زمین)-شبکه دو 

برنامه " فرش سپید " با حضور مهندس علی زارعی از شبکه دو سیما

معرفی پروژه قطار جادویی در شبکه جهانی جام جم قبل از سفر 

گزارش شبکه جهانی جام جم درباره سفر قطار جادویی (تهران - گرگان) 

قسمت دوم گزارش شبکه سه سیما از طرح شبکه کودکان کارآفرین

 قسمت اول گزارش شبکه سه سیما از طرح شبکه کودکان کارآفرین

گزارش باشگاه خبرنگاران از سفر قطار جادویی

موانع تجاری سازی ایده ها از نگاه نخبگان

 

  پایگاه اینترنتی  معرفی آثار علمی و هنری مهندس علی زارعی

  شامل معرفی کتابها، مقالات ، آموزشهای رادیویی  و تلویزیونی ،آهنگها و....

صفحه اصلی
رزومه کامل
آموزشهای رادیویی
کتاب ها
مقالات در مجلات
آهنگها و موسیقی
مصاحبه های روزنامه ها و خبرگزاریها
تماس با مهندس علی زارعی